vertrouwens

-

persoon

Waarom een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon draagt bij aan een sociaal veilige werkomgeving en een integere organisatie.

Een vertrouwenspersoon kan een eerste aanspreekpunt zijn voor ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen.

Onder ongewenste omgangsvormen vallen (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten.

Onder integriteitsschendingen vallen onregelmatigheden en misstanden. Denk aan het verzaken van de kernwaarde integriteit of het plegen van fraude.

Al zou je het misschien niet verwachten, deze ongewenste gedragingen komen ook zeker voor bij advocatenkantoren en andere juridische organisaties.

Een vertrouwenspersoon kan een melder opvangen (door het bieden van een luisterend oor) en adviseren en begeleiden in eventuele vervolgstappen (variërend van het aanspreken van de persoon in kwestie tot het doen van een melding).

Ook is een vertrouwenspersoon er voor het voorlichten, inspireren en adviseren van de organisatie op het gebied van de sociaal veilige werkomgeving en integere organisatie.

Wat zijn de voordelen van een extern vertrouwenspersoon?

In een kleine organisatie is het lastig om een daadwerkelijk onafhankelijke vertrouwenspersoon te hebben. Een externe vertrouwenspersoon is dan een uitkomst. Grote(re) organisaties hebben vaak wel een interne vertrouwenspersoon. Een externe vertrouwenspersoon kan dan een goede aanvulling zijn. Deze kan makkelijker onafhankelijk zijn, heeft meer afstand tot de medewerkers en kan de bij verschillende organisaties opgedane ervaring inzetten. Ook is er met een extern vertrouwenspersoon naast een interne vertrouwenspersoon meer keuze voor de medewerkers, vormt het een oplossing bij belangenverstrengeling en vergroot je de beschikbaarheid (als de interne vertrouwenspersoon op vakantie is, kan de externe vertrouwenspersoon uitkomst bieden).

Wat zijn de voordelen van een gecertificeerd vertrouwenspersoon?

Marloes is opgeleid bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIV), lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en gecertificeerd door Hobéon SKO. Dit betekent dat zij een opleiding tot vertrouwenspersoon heeft gedaan die zij met goed gevolg heeftafgesloten met een theorietoets (hoogst mogelijke score) en een praktijkexamen. Als gecertificeerd vertrouwenspersoon is zij verplicht permanente educatie te volgen en meerdere malen per jaar aan intervisie deel te nemen. Ook is zij verbonden aan een gedragscode, waarop toezicht wordt gehouden door een Commissie van Toezicht en College van Beroep.

Wat kan Marloes voor u betekenen?

MOON legal compliance hanteert voor de vertrouwenspersoon een abonnement structuur. Hieronder vindt u de prijzen per jaar. Hierbij is uitgegaan van advocatenkantoren en andere juridische dienstverleners. Neem voor andere organisaties contact op om de mogelijkheden te bespreken.

In deze abonnementen is inbegrepen:

- Een informatiesessie aan het bestuur of de organisatie over de functie van vertrouwenspersoon.
- Een jaarverslag met het aantal meldingen en het (globale) onderwerp daarvan.

Daarnaast zijn bij het abonnement voor kantoren een of meerdere meldingen inbegrepen, afhankelijk van het aantal bij het kantoor werkzame personen. Op die manier krijgt u niet direct bij een of twee meldingen een factuur, wat de melding mogelijk tot een persoon herleidbaar maakt. Een melding bestaat uit het eerste telefonisch contact, gevolgd door een of twee gesprekken op locatie.

Juridische vakverenigingen
€ 0,-
Kantoren <15
€ 1.000,- inclusief 1 melding.
Kantoren 15-50
€ 1.500,- inclusief 2 meldingen.
Kantoren  >50
€ 2.000,- idem, inclusief 3 meldingen.

Extra meldingen en presentaties worden in behandeling genomen tegen het uurtarief van 185,- ex btw.

“Marloes geeft ons een zeer volledig overzicht van de conflicten waarmee de merkhouders in de farmaceutische industrie, die zeer belangrijk is voor de Benelux, worden geconfronteerd. Er zijn veel verwijzingen naar rechtspraak en ook de eigen mening van de auteur wordt weergegeven. Hoewel het artikel betrekking heeft op de farmaceutische industrie, hebben verschillende standpunten een ruimere draagwijdte en gelden zij ook voor andere industrieën.”

Jury Wim Mak Award

“Ik heb Marloes leren kennen toen ze werkzaam was bij de VIG en heb daarna verder regelmatig contact met haar gehad via diverse commissies waar ze actief in is. Marloes heeft een open en plezierige manier van communiceren en zoekt op een pragmatische manier naar de balans tussen de juridische uitgangspunten en de dagelijkse realiteit.”

Marjan Hoogenboom - Bedrijfsjurist

“Ik heb Marloes leren kennen toen ze werkzaam was bij de VIG en heb daarna verder regelmatig contact met haar gehad via diverse commissies waar ze actief in is. Marloes heeft een open en plezierige manier van communiceren en zoekt op een pragmatische manier naar de balans tussen de juridische uitgangspunten en de dagelijkse realiteit.”

Marjan Hoogenboom - Bedrijfsjurist
icon arrow pointing right
Icon arrow pointing right

Moon legal and compliance | Advertising and trademark law in healthcare and life sciences.

Op 20 juni is Marloes met de hoogst haalbare score geslaagd voor het theorie-examen MfN Registermediator.

Intop
Mediationtoets

"Ik heb Marloes leren kennen als iemand met een duidelijke visie en veel oog voor detail. Ze formuleert helder en schroomt niet om vragen te stellen. Dat leidt tot een prettige samenwerking en optimaal resultaat. Ik ben blij dat ik haar branding en website heb mogen ontwerpen, en weet zeker dat MOON legal & compliance een succes wordt!"

Linda Groeneveld
Studio Soaked

MOOn denkt graag mee

Neem contact op om te zien wat Moon voor u kan betekenen en de mogelijkheden te bespreken. Kennismaken is kosteloos.

contact