Mediation

De voordelen van mediation

Mediation (bemiddeling) is een vorm van conflictbeslechting waarbij partijen met elkaar, zonder tussenkomst van een rechter of arbiter, tot een oplossing komen. Dit heeft verschillende voordelen:

De partijen besluiten samen over de uitkomst van de mediation. Er is dus geen onzekerheid over ‘de uitkomst’ en de partijen worden niet geconfronteerd met een onwenselijke of onvoorziene uitkomst.

De partijen besluiten samen over het traject. Hoe vaak partijen bij elkaar komen en hoeveel overleg er nodig is hebben zij zelf, samen, in de hand. Er hoeft dus niet gewacht te worden op een volgende ‘roldatum’ zoals bij de rechtbank. Ook hoeft geen rekening te worden gehouden met de (vaak volle) agenda van de rechtbank (uiteraard wel met de agenda van de mediator, maar die is flexibel).

De partijen besluiten samen over de kosten. De partijen hebben de kosten zelf in de hand doordat zij zelf besluiten hoe vaak er overleg nodig is. Daarnaast kunnen partijen afspraken maken over de verdeling van de kosten. Anders dan bij de rechtbank, lopen partijen dus niet het risico als verliezende partij veroordeeld te worden de kosten van de andere partij te dragen. Met name in zaken over intellectueel-eigendomsrecht is dit laatste een groot risico, omdat een veroordeling in de volledige proceskosten (waaronder advocaatkosten) mogelijk is.

Omdat partijen zelf tot afspraken komen is het draagvlak voor deze afspraken groter dan bij een uitspraak van een derde partij.

De gesprekken en afspraken kunnen ook niet-juridische aspecten van de zaak betreffen. Deze blijven bij een gerechtelijke procedure buiten beeld, terwijl het vaak belangrijke elementen van het conflict zijn.

Omdat partijen het samen doen, moeten zij bij elkaar komen en met elkaar in gesprek gaan. Dit is misschien moeilijker dan je ‘verschuilen’ achter een advocaat, maar het levert wel een veel betere verstandhouding op. Met name wanneer partijen nog met elkaar verder moeten, is het handiger als het conflict ook eindigt met een goede verstandhouding!

Mediation bij MOON legal & compliance

Marloes is opgeleid tot mediator (bemiddelaar) bij het gerenommeerde trainingsinstituut Dialogue, waar zij ook de cursus tot intervisie gespreksleider volgde. De reden dat Marloes mediation aanbiedt bij MOON legal & compliance is gelegen in haar jarenlange proceservaring. Hierin heeft ze gezien dat ook bij zakelijke conflicten vaak persoonlijke belangen en emoties een rol spelen. Deze komen in een rechtszaak vaak niet of onvoldoende aan bod.

Daarnaast heeft ze ervaren dat een ‘vonnis’ vaak nog niet het einde van een conflict betekent (hoewel partijen daar wel vaak op hopen). Een vonnis moet worden nagekomen of ten uitvoer gelegd, met alle juridische maar ook emotionele perikelen van dien.

Bovendien heeft ze geconstateerd dat zelfs een gewonnen zaak vaak nog geen einde maakt aan het (daadwerkelijke?) conflict, omdat er sprake is van onderliggende emoties en belangen.

MOON legal & compliance doet uitsluitend zakelijke mediation. Zij staat geen particulieren bij en doet geen mediation in het arbeidsrecht. Voorbeelden van conflicten die zich lenen voor mediation door MOON legal & compliance zijn conflicten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, conflicten tussen partijen in de farmaceutische industrie en gezondheidszorg en conflicten tussen advocaten- of artsenmaatschappen.

MOON legal & compliance declareert de kosten voor zakelijke mediation op uurbasis.
Het uurtarief is € 250,- ex. btw. Bij mediation is het gebruikelijk dat de partijen onderling een afspraak maken over de verdeling van deze kosten.

MOOn denkt graag mee

Neem contact op om te zien wat Moon voor u kan betekenen en de mogelijkheden te bespreken. Kennismaken is kosteloos.

contact