Mediation

De voordelen van mediation

Mediation (bemiddeling) is een vorm van conflictbeslechting waarbij partijen met elkaar, zonder tussenkomst van een rechter of arbiter, tot een oplossing komen. Dit heeft verschillende voordelen:

De partijen besluiten samen over de uitkomst van de mediation. Er is dus geen onzekerheid over ‘de uitkomst’ en de partijen worden niet geconfronteerd met een onwenselijke of onvoorziene uitkomst.

De partijen besluiten samen over het traject. Hoe vaak partijen bij elkaar komen en hoeveel overleg er nodig is hebben zij zelf, samen, in de hand. Er hoeft dus niet gewacht te worden op een volgende ‘roldatum’ zoals bij de rechtbank. Ook hoeft geen rekening te worden gehouden met de (vaak volle) agenda van de rechtbank (uiteraard wel met de agenda van de mediator, maar die is flexibel).

De partijen besluiten samen over de kosten. De partijen hebben de kosten zelf in de hand doordat zij zelf besluiten hoe vaak er overleg nodig is. Daarnaast kunnen partijen afspraken maken over de verdeling van de kosten. Anders dan bij de rechtbank, lopen partijen dus niet het risico als verliezende partij veroordeeld te worden de kosten van de andere partij te dragen. Met name in zaken over intellectueel-eigendomsrecht is dit laatste een groot risico, omdat een veroordeling in de volledige proceskosten (waaronder advocaatkosten) mogelijk is.

Omdat partijen zelf tot afspraken komen is het draagvlak voor deze afspraken groter dan bij een uitspraak van een derde partij.

De gesprekken en afspraken kunnen ook niet-juridische aspecten van de zaak betreffen. Deze blijven bij een gerechtelijke procedure buiten beeld, terwijl het vaak belangrijke elementen van het conflict zijn.

Omdat partijen het samen doen, moeten zij bij elkaar komen en met elkaar in gesprek gaan. Dit is misschien moeilijker dan je ‘verschuilen’ achter een advocaat, maar het levert wel een veel betere verstandhouding op. Met name wanneer partijen nog met elkaar verder moeten, is het handiger als het conflict ook eindigt met een goede verstandhouding!

Mediation bij MOON legal & compliance

Marloes is opgeleid tot mediator (bemiddelaar) bij het gerenommeerde trainingsinstituut Dialogue, waar zij ook de cursus tot intervisie gespreksleider volgde. Zij behaalde het theorie-examen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) met de hoogst mogelijke score.

De reden dat Marloes mediation aanbiedt bij MOON legal & compliance is gelegen in haar jarenlange proceservaring. Hierin heeft ze gezien dat ook bij zakelijke conflicten vaak persoonlijke belangen en emoties een rol spelen. Deze komen in een rechtszaak vaak niet of onvoldoende aan bod.

Daarnaast heeft ze ervaren dat een ‘vonnis’ vaak nog niet het einde van een conflict betekent (hoewel partijen daar wel vaak op hopen). Een vonnis moet worden nagekomen of ten uitvoer gelegd, met alle juridische maar ook emotionele perikelen van dien.

Bovendien heeft ze geconstateerd dat zelfs een gewonnen zaak vaak nog geen einde maakt aan het (daadwerkelijke?) conflict, omdat er sprake is van onderliggende emoties en belangen.

MOON legal & compliance doet uitsluitend zakelijke mediation. Zij staat geen particulieren bij en doet geen mediation in het arbeidsrecht. Voorbeelden van conflicten die zich lenen voor mediation door MOON legal & compliance zijn conflicten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, conflicten tussen partijen in de farmaceutische industrie en gezondheidszorg en conflicten tussen advocaten- of artsenmaatschappen.

MOON legal & compliance declareert de kosten voor zakelijke mediation op uurbasis.
Het uurtarief is € 250,- ex. btw. Bij mediation is het gebruikelijk dat de partijen onderling een afspraak maken over de verdeling van deze kosten.

“Marloes geeft ons een zeer volledig overzicht van de conflicten waarmee de merkhouders in de farmaceutische industrie, die zeer belangrijk is voor de Benelux, worden geconfronteerd. Er zijn veel verwijzingen naar rechtspraak en ook de eigen mening van de auteur wordt weergegeven. Hoewel het artikel betrekking heeft op de farmaceutische industrie, hebben verschillende standpunten een ruimere draagwijdte en gelden zij ook voor andere industrieën.”

Jury Wim Mak Award

“Ik heb Marloes leren kennen toen ze werkzaam was bij de VIG en heb daarna verder regelmatig contact met haar gehad via diverse commissies waar ze actief in is. Marloes heeft een open en plezierige manier van communiceren en zoekt op een pragmatische manier naar de balans tussen de juridische uitgangspunten en de dagelijkse realiteit.”

Marjan Hoogenboom - Bedrijfsjurist
icon arrow pointing right
Icon arrow pointing right

Moon legal and compliance | Advertising and trademark law in healthcare and life sciences.

Op 20 juni is Marloes met de hoogst haalbare score geslaagd voor het theorie-examen MfN Registermediator.

Intop
Mediationtoets

"Ik heb Marloes leren kennen als iemand met een duidelijke visie en veel oog voor detail. Ze formuleert helder en schroomt niet om vragen te stellen. Dat leidt tot een prettige samenwerking en optimaal resultaat. Ik ben blij dat ik haar branding en website heb mogen ontwerpen, en weet zeker dat MOON legal & compliance een succes wordt!"

Linda Groeneveld
Studio Soaked

MOOn denkt graag mee

Neem contact op om te zien wat Moon voor u kan betekenen en de mogelijkheden te bespreken. Kennismaken is kosteloos.

contact