WAAROM ZOU JE KIEZEN VOOR INTERVISIE?

Als advocaat moet je jaarlijks voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Je hebt daarbij de keuze uit peer review, intercollegiaal overleg en intervisie.

Bij peer review wordt een dossier beoordeeld door een geregistreerd peer reviewer die werkzaam is op hetzelfde rechtsgebied.

Bij gestructureerd overleg kunnen advocaten met elkaar overleggen over diverse onderwerpen. Zij wijzen per bijeenkomst een begeleider aan. Deze begeleider hoeft niet als begeleider geschoold te zijn en is ook niet als zodanig geregistreerd. De begeleider heeft ook geen geheimhoudingsplicht.

Bij intervisie wordt de groep begeleid door een geregistreerd intervisiebegeleider. Dit is iemand die rechten heeft gestudeerd en aanvullend is opgeleid tot intervisiebegeleider. Door de aanwijzing bij de Orde van advocaten is de intervisiebegeleider een deskundige en heeft deze daarom ook een geheimhoudingsplicht.

De meerwaarde van intervisie is voor mij gelegen in de structuur van het overleg. Natuurlijk kan het nuttig zijn om met collega-advocaten over allerhande onderwerpen te sparren zonder vooraf bepaalde structuur. Maar de verschillende intervisiestructuren bieden naar mijn mening echt een meerwaarde. De structuur zorgt ervoor dat de inbrenger van een dilemma het dilemma eerst duidelijker leert zien of formuleren. Ondertussen leren de deelnemers eerst goed te luisteren en vragen te stellen. Dat vinden advocaten vaak moeilijk, want zij gaan liever direct adviseren. Pas als de inbrenger zijn dilemma duidelijk heeft of heeft geherformuleerd (en daarin kan vaak al een groot deel van de oplossing liggen!) mogen de deelnemers suggesties doen.

Eerlijk gezegd zag ik de kwaliteitstoetsen eerst ook vooral als ‘de zoveelste verplichting vanuit de Orde’. Maar na twee jaar intervisie ben ik helemaal om.

Ik heb mensen met een ‘knagend gevoel’ binnen een uur de oorzaak van dit gevoel zien vinden.

Ik heb mensen met kleine problemen een heel andere kijk op hun dilemma zien krijgen door de frisse blik van buitenstaanders.

Ik heb mensen met grote problemen zien inzien met welke kleine, eerstvolgende stap zij geholpen zouden zijn, waardoor zij door de bomen het bos weer een beetje zagen.

Verder ben ik geraakt door de wijze waarop advocaten zich open durfden te stellen. Zelfs (en misschien wel juist) bij mensen die zij daarvoor nog nooit hadden ontmoet.

Aan de andere kant werd ik geraakt door de bereidwilligheid waarmee de andere deelnemers de inbrenger wilden helpen, zelfs met afspraken buiten de intervisiebijeenkomst om.

Als je nog twijfelt: kom het zelf ervaren! Kijk op deze site bij ‘nieuws’ voor het programma in het najaar van 2022 en meld je aan via marloes.meddens@moonlegal.nl.