Presentatie namens VFenR werkgroep

Op 2 juni 2022 vond de lustrumbijeenkomst van de Vereniging Farma en Recht (VFenR) plaats. Een aantal werkgroepen had voorstellen voorbereid voor aanpassingen aan de Geneesmiddelenwet. Marloes nam deel aan een van deze werkgroepen en presenteerde voorstellen voor aanpassing van de regels voor voorschrijven op afstand (art. 67 Gnw) en de definitie van gunstbetoon (art. 1 lid 1 sub zz en lid 2 Gnw).

More News