Nieuwe website: www.hoeblijfikonafhankelijk.nl

Stichting CGR en Stichting GMH hebben een beslishulp gemaakt voor zorgprofessionals. Hiermee kunnen zorgprofessionals een eerste check doen om te kijken of een voorgenomen relatie met een aanbieder van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen in lijn is met de gedragscodes van de respectievelijke stichtingen. De website is in feite een sterk versimpelde vorm van de gedragscodes. Een uitgebreide toelichting ontbreekt. Ook is het onderwerp 'sponsoring' niet opgenomen. Meer dan een eerste aanwijzing vormt de website dan ook niet. De toelaatbaarheid van een financiële relatie zal nog altijd moeten worden gecontroleerd aan de hand van de Gedragscodes inclusief toelichtingen en jurisprudentie.

More News