HET BELANG VAN DE JUISTE FORMULERING

Ik zie beslist een thema in de CGR uitspraken van de laatste tijd.

“Zo hadden we het niet bedoeld.”

Woorden zijn belangrijk. Formuleringen zijn belangrijk. Hóe je iets zegt is belangrijk.

Als je bedoelt A te zeggen, maar door je formulering is ook interpretatie B mogelijk, is de kans groot dat je een probleem hebt. Zeker in het geneesmiddelenreclamerecht. Daar kom je niet snel weg met ‘zo hadden we het niet bedoeld’.

In uitspraak K22.005 komt Novartis er nog goed mee weg. Dooreen anonieme klager was een klacht ingediend over de claim “Maak Entresto uw eerste keus in plaats van een ACEi/ARB.”

De klager stelde dat deze claim de indruk wekt dat Novartis probeert Entresto (een ARNI, een combinatie van een bloeddrukverlager en een medicijn dat het hart ondersteunt) te positioneren als eerste behandeling bij langdurig hartfalen. Dit terwijl Entresto in Nederland niet wordt vergoed als eerste keus.

Novartis voert aan dat zij de claim anders had bedoeld. Uiteindelijk is de Codecommissie bereid aan te nemen dat Novartis had bedoeld Entresto te positioneren als eerste keus ná de behandeling met een ACEi/ARB(maar vóór een SGLT2i). Als Novartis haar claim op deze manier wijzigt, is de Codecommissie bereid de klacht af te doen met publicatie van de feiten. Aldus geschiedde.

Blijft dus altijd bedacht op mogelijke andere interpretaties van een claim!

More News